Privacyverklaring

In verband met de inwerkingtreding van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg), welke per 25-05-2018 van kracht is, kunt u onderstaand Dienstverleningsdocument openen om te zien hoe wij met uw vertrouwelijke gegevens omgaan.

 

Dienstverleningsdocument