Pleziervaartuigverzekering

Welke risico's zijn verzekerd?

Deze verzekering dekt schade aan het vaartuig zelf , aan de inboedel aan boord van het vaartuig (meestal tot 15 of 20% van het op het casco verzekerd bedrag) en de aansprakelijkheid voor schade die met het vaartuig wordt veroorzaakt.

Verzekeringsmogelijkheden:

  • Wettelijke aansprakelijkheid
  • Wettelijke aansprakelijkheid/Brand/diefstal
  • Wettelijke aansprakelijkheid plus Casco